COVID-19 Werktijdverkorting en Regeling onwerkbaar weer

Datum: 16 maart 2020

Leestijd: 5 minuten

Het coronavirus (covid-19) breidt zich steeds verder uit en blijft zich verspreiden, met gevolgen voor mensenlevens, bedrijven en onze samenleving. Gezien de persconferentie van onze premier van vanavond wordt verwacht dat covid-19 voor een lange periode invloed op ons zal blijven uitoefenen.

Met dit blog geeft Team Sagiure u, naar de stand van 16 maart 2020, een uitleg van de maatregel van werktijdverkorting die werkgevers met dochterondernemingen in Nederland kunnen nemen als zij (tijdelijk) minder werk hebben voor hun werknemers als gevolg van covid-19. Aangezien dit een algemeen blog is, zal deze niet altijd alle relevante aspecten van uw bedrijf omvatten. We zijn beschikbaar om uw bedrijfsspecifieke omstandigheden te bespreken en eventuele vragen in dit verband te beantwoorden.


1. Voorzieningen naar Nederlands recht

1.1 In buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard, zoals het uitbreken van het coronavirus, voorziet de Nederlandse wet in de mogelijkheid van “werktijdverkorting”, waardoor werkgevers aanspraak kunnen maken op (een gemaximeerde) vergoeding voor de uren die hun werknemers niet konden werken vanwege een daling in het volume van de bedrijfsvoering. Onder deze faciliteit worden werknemers niet ontslagen. Hun werktijden worden tijdelijk verkort en de overheid betaalt de werkgever een vergoeding.

1.2 Als een bedrijf structurele (dus geen tijdelijke) verliezen lijdt door covid-19, kan het ook kiezen voor deeltijdontslag of een regulier ontslag van personeel. Uitvoering van een deeltijdontslag of regulier ontslag geschiedt door middel van wederzijdse instemming (beëindigingsovereenkomst) of door middel van een gedwongen ontslag via de overheidsdienst UWV. Deze ontslagmogelijkheden zullen we hier niet verder bespreken.


2. Werktijdverkorting

2.1 STAP 1: Het aanvragen van een werktijdverkortingsvergunning

2.1.1 Werkgevers die kunnen aantonen dat hun bedrijfsvoering door het coronavirus met minimaal 20% afneemt, kunnen een speciale vergunning aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De afname van 20% moet betrekking hebben op een tijdelijke periode van minimaal 2 en maximaal 24 kalenderweken.

2.1.2 Met de vergunning kunnen werkgevers een vermindering van een vooraf bepaald aantal arbeidsuren doorvoeren in hun onderneming.

2.1.3 Na verlening is de vergunning maximaal 6 weken geldig en deze kan maximaal 3 maal worden verlengd. De werktijdverkortingsfaciliteit kan dus in totaal maximaal 24 weken duren.

2.1.4 Volgens UWV vereist deze faciliteit dat de werkgever gedurende de looptijd van de vergunning het volledige contractloon blijft betalen.

 

3. STAP 2: UWV op de hoogte stellen van ontvangst van vergunning

3.1 Nadat de werkgever de vergunning heeft verkregen (stap 1 hierboven), moet de werkgever UWV hiervan op de hoogte stellen.


4.
STAP 3: verzoek om compensatie

4.1 Binnen een week na het verstrijken van de vergunning moet de werkgever UWV verzoeken de vergoeding te betalen voor het aantal uren waarvoor de vergunning is verleend (of minder). De regeling is niet van toepassing op oproepkrachten en uitzendkrachten.

4.2 Het bedrag van de vergoeding is gelijk aan 75% van het bruto maximumdagloon in de eerste twee maanden en 70% daarna berekend over het loon van de uren die zijn verkort.

4.3 UWV vergoedt achteraf de WW-uitkering en alleen voor de uren dat de werknemer niet werkte in de periode dat de werkgever een geldige vergunning had zoals bepaald in Stap 1. Onder deze werktijdverkorting faciliteit blijven de werknemers volledig in dienst.


5.
NIEUWE INZICHTEN: onwerkbaar weer-regeling

5.1 Verwijzend naar paragraaf 2.1.4 hanteert UWV een onjuiste benadering van een door de overheid ingestelde regeling die is ingevoerd voor situaties met betrekking tot: “Onwerkbaar Weer” (Regeling onwerkbaar weer; de “Regeling”). De Regeling heeft betrekking op gevallen van buitengewone natuurlijke omstandigheden, zoals overvloedige regenval en vorst. Andere buitengewone, niet-natuurlijke omstandigheden worden ook besproken in de Regeling.

5.2 De Regeling houdt kort gezegd in dat de werkgever vanaf het moment dat de vergunning voor werktijdverkorting is verleend, niet verplicht is het salaris door te betalen over de uren waarvoor de vergunning is verleend. Als de werkgever deze interpretatie van de Regeling volgt blijft de werknemer strikt genomen zonder inkomen voor die beperkte uren totdat UWV de vergoeding heeft toegekend zoals genoemd onder paragraaf 4. Naar onze mening is een dergelijke uitvoering van de Regeling in strijd met goed werkgeverschap.

Dit blog is opgesteld op basis van de beschikbare informatie op 16 maart 2020. We volgen de ontwikkeling dagelijks. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of uw bedrijfsspecifieke omstandigheden wilt bespreken.

Ons team staat voor u klaar. U kunt ons bereiken op team@sagiure.com of telefonisch:

Algemeen kantoornummer: +31 20760 4371

Mobiel Patrick Rojer: +31 6133 23 674

Mobiel Madeleine Molster: +31 6868 11664

Mobiel Rachida el Johari: +31 6868 11665